Kvalitet

Vi på OM Nätverksteknik AB har som mål att alltid tillhandahålla en hög kvalitet och noggrannhet på såväl utförande som materialval, både vid arbete direkt mot slutkund och som underentreprenör.

För att tillgodose våra kunders krav håller vi oss ständigt uppdaterade med utbildningar, seminarium och branschmässor.
För att kunna upprätthålla en jämn och hög kvalitet ställer vi också höga krav på medarbetarna i företaget, leverantörer och våra samarbetspartners.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innebär att vi skall leverera tjänster och produkter som fullt ut motsvarar kundens förväntningar. Produkterna ska vara felfria och levereras i rätt tid.
Kvalitetsarbetet skall leda till att vi gör rätt saker från början och att våra kunder alltid blir nöjda.

För att uppnå detta skall:

- Kunden alltid stå i centrum
- Tjänster och produkter uppfylla specificerad kvalitet
- Företagets personal vidareutbildas regelbundet
- Medarbetare och utrustning ge ett vårdat intryck
- Egenkontroller på arbete utföras
- Kvalitetsmål fortlöpande följas upp
- Våra leverantörer är ISO-certifierade

Miljöpolicy

Med vår kunskap och kännedom inom data- och telebranschen strävar mot att bidra till en miljömedvetenhet hos våra leverantörer och kunder.

För oss innebär detta att:

- Så långt som möjligt använda miljövänliga produkter som t.ex. halogenfria material i våra installationer
- Ge våra medarbetare information och kunskap som krävs för vår miljöpolicy
- Källsortering och återvinning av material och kontorsavfall är en självklarhet i vår verksamhet
- Att följa lagar och förordningar inom miljöområdet