Referenser   

 

Stockholms lokaltrafik

Vi är sedan år 2000 ramavtalsleverantör åt SL inom installation och konsultverksamhet.

Projekt:

Kameraövervakning stationer Tunnelbana och Pendeltåg

Larmer hiss- och rulltrappor

Datakommunikation till spärrlinjer

Nytt högtalarsystem Tunnelbanan

Ombyggnad spärrmiljöer

Kabelsystem till nya biljettautomater

Keolis

Data- och telekommunikation nätverk Bussdepåer Stockholms län

Team Digital Office

Leverantör av datakommunikation åt TDO och deras kunder

NVS

Installation av strukturerat kontorsnätverk 

ComHem

Installation av datakommunikation

MTG

Installation av kabel TV nät